محصولات سفارشی بارجامک

محصولات بارجامک در سه گروه ساک دستی پارچه طبیعی، ساک دستی پارچه مصنوعی و ساک دستی مقوایی دسته بندی می گردد.

ساک دستی متقال، ساک دستی کتان، ساک دستی سوزنی، ساک دستی گلاسه، ساک دستی کرافت

 
 

ساک دستی تبلیغاتی، چرا؟

 

چند نمونه از تولیدات بارجامک
 
 

برخی از مشتریان بارجامک